Ném Phi Tiêu

 Hướng dẫn trò chơi:Dùng chuột để canh hướng ném trúng mục tiêu.