Nhiệm Vụ Sát Thủ

Hướng Dẫn Trò Chơi:Lái xe và làm theo nhiệm vụ chỉ dẫn,tránh sự truy đuổi của  cảnh sát và tìm chỗ đậu xe an toàn