Nhiệm Vụ Xanh

Hướng dẫn trò chơi:Giữ chuột để cánh hướng bắn sâu xanh vào đúng vị trí quả táo ở phía trên và hứng lại sâu vào lọ.