Ốc Sên Phiêu Lưu

Hướng dẫn trò chơi:Dùng chuột để kích hoạt các thiết bị hỗ trợ xung quanh và tìm cách đưa ốc sên thoát ra.