Paint Line

Hướng dẫn trò chơi:Dùng chuột để vẽ đường sơn về đích mà ko va chạm tới các vật xung quanh và đủ số lượng sơn.