05-05-2015
16 Views
0 0

Quái Vật Nổi Loạn

flash loader

Hướng dẫn trò chơi:Dùng các phím W,A,S,D để di chuyển,Phím J+K để tấn công.