Robot Sát Thủ 2

 Hướng dẫn trò chơi:Sử dụng phím W,A,S,D để di chuyển,chuột trái để bắn mục tiêu