Rồng Phun Lửa

Hướng dẫn trò chơi:Sử dụng các phím W,A,S,D để di chuyển,phím Z để bắn,phím X để ra tuyệt chiêu đặc biệt