Samurai Mũ Rơm 2

Hướng dẫn trò chơi:Sử dụng chuột để ra đường kiếm tiêu diệt đối thủ