Sling Jumper

Hướng dẫn trò chơi:Dùng các phím mũi tên để điều khiển banh tới trúng mục tiêu màu xanh bên kia.