Song Kiếm Hợp Bích

Hướng dẫn trò chơi:User 1 sử dụng các phím W,A,S,D để di chuyển,Phím G,H để tấn công,User 2 sử dụng các phím mũi tên di chuyển và phím <,> để tấn công