Tam Quốc Chí

Hướng dẫn trò chơi:Sử dụng các phím W,A,S,D để đi chuyển,phim K để nhảy,Phím J tấn công,Phím K+J để ra tuyệt chiêu,Phím K,J để bay đá,Phím I dùng tuyệt chiêu nổ mìn.