Tank 2012

Hướng dẫn trò chơi:Sử dụng các phím W,A,S,D để di chuyển và chuột trái để bắn,Phím Q hoặc E để thay đổi vũ khí.