Thành Phố Zombie

Hướng dẫn trò chơi:Dùng các phím W,A,S,D để di chuyển,chuột để bắn