The Slob 2

Hướng dẫn trò chơi:Dùng các phím mũi tên để di chuyển ốc sên,phím Space để nhảy.