Thợ Săn Zombie

 Hướng dẫn trò chơi:Sử dụng các phím W,A,S,D để di chuyển+chuột để bắn.