Thoát Khỏi Hang Đá 2

Hướng Dẫn Trò Chơi:Dùng chuột trái để phá hủy các khối đá rơi xuống và rê chuột điều khiển nhân vật tránh đá rơi xuống,giữ chuột trái để tăng sức mạnh phá hủy lên nhiều lần.