Trận Chiến Trên Không

Hướng Dẫn Trò Chơi:Dùng các phím mũi tên để điều khiển máy bay và phím space để bắn hạ máy bay địch.