Trực Thăng Bảo Vệ

Hướng Dẫn Trò Chơi:Dùng các phím W,A,S,D để điều khiển trực thăng,click chuột trái để bắn,giữ phím Space hoặc E để xây dựng căn cứ phòng thủ