Xây Cầu Cho Xe Lửa

 Hướng dẫn trò chơi:Ráp cây cầu vào đúng vị trí sau đó nhấn play để đưa xe lửa chạy qua.