Xây Tháp

Hướng dẫn trò chơi:Canh hướng và dùng phím Space để xây tháp.