Xe Lửa Chở Hàng

 Hướng dẫn trò chơi xe lua cho hang :Dùng các phím mũi tên để đưa xe lửa vào đúng vị trí nhận hàng và lái xe lửa chở hàng về.